...

NAGROBKI PUREST®

NAGROBKI PUREST®

Poniżej przedstawiamy Państwu nagrobki w stylu eko-minimalizmu. Jesteśmy jedynym w regionie autoryzowanym Partnerem Purest dzięki czemu nasi klienci mają prawo legalnie skorzystać ze wzorów. Ponadto posiadamy wyselekcjonowane materiały zgodne z jakością Purest – marki docenionej w świecie designu przez ekspertów z dziedziny
sztuki i wzornictwa.

Więcej informacji i wzorów znajdą Państwo na stronie
www.purest.pl oraz w katalogu.

WIZUALIZACJA

REALIZACJA

Granimatt pomoże zaadoptować wzór Purest do Państwa potrzeb, wykona wizualizację, doradzi odpowiednie materiały. Przykłady: 

Wzory są chronione prawnie. Oferujemy wzory przemysłowe zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP, wzory potwierdzone notarialnie, chronione prawem autorskim (Dz. U. nr 24 poz. 83; art: 78, 79, 80). Ochronę prawną sprawuje Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zuber z Wrocławia. W przypadku stwierdzenia naśladownictwa odpowiedzialność za bezprawne skorzystanie ze wzoru lub jego części ponosi zarówno zamawiający jak
 i wykonawca z przewidzianymi prawem roszczeniami, w tym także z zadaniem rozebrania pomnika nagrobnego na koszt właściciela nagrobka. Korzystanie ze wzorów, zarówno w części lub w całości, bez pisemnej zgody autora jest zabronione (modyfikacja wymiarów lub materiału lub kompozycji napisu lub skorzystanie z części projektu nie zwalnia od odpowiedzialności).

Więcej o problematyce w artykule: „Czy nagrobki na cmentarzu można kopiować?”

Kopiowanie wzoru (w części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka oraz odpowiedzialnością karną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.