TRAWERTYN

TRAWERTYN

Kopiowanie wzoru (w części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka oraz odpowiedzialnością karną.