...

KRAWĘŻNIKI

KRAWĘŻNIKI

Krawężniki granitowe stanowią zabezpieczenie zewnętrznych części pasa jezdnego dróg, ulic i mostów jak również utwardzonej,bądź wybrukowanej części placów, ścieżek itp. Ze względu na swoje przeznaczenie wyróżniamy krawężnik granitowy mostowy i drogowy dzielimy je również na najazdowe, przejściowe, trapezowe.
Krawężnik granitowy i opornik granitowy są gwarancją estetyki i trwałej konstrukcji. Ze względu na bardzo dobre parametry techniczne mają szerokie zastosowanie w budowie i przebudowie dróg.Gwarantują wysoką wytrzymałość na uderzenia oraz trwałą izolację podbudowy drogi.

Kopiowanie wzoru (w części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka oraz odpowiedzialnością karną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.