...

SUROWCE

SUROWCE

Drodzy Państwo, kamienie przedstawione w naszej galerii obrazują poglądowo odcienie, kolory granitów czy też ich użylenia. Kamień jest materiałem naturalnym, utworzonym przez naturę – niepowtarzalnym, co sprawia że każdy rodzaj kamienia różni się od siebie. W tym wypadku o odcieniu, kolorze, użyleniu jak i strukturze kamienia decyduje natura, a nie człowiek.

Kopiowanie wzoru (w części lub całości) grozi rozbiórką nagrobka oraz odpowiedzialnością karną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.